DIAGRAM

Interaktivt diagram

I detta diagrammet kan man själv fylla i värdet direkt i tabellen. Det är inget som sparas men man kan visualisera sina mätningar direkt på sidan.

Typ av diagram

Om man vill visualisera data på mer än ett sätt så kan man i detta diagrammet byta hur datan visas, stapel, linje med mera. Håller man markören över staplarna visas värdena. I cirkel och munk-diagrammet kan man genom att klicka i legenden stänga av vissa månader om man bara vill visualisera till exempel skillnaden mellan februari och april.

Diagram som hämtar data från Google sheets

Med denna diagramtypen kan man skapa en databas i google sheets som man sen kan justera efterhand och så uppdateras diagrammen på hemsidan.

Prova själv genom att gå in och ändra datan i länken nedad. Man kan både ändra det som redan är inlagt eller lägga till fler månader och nederbörd.

Länk till google sheets