VÅRA TJÄNSTER

Vi har arbetat med text, bild och form i över 30 år. De tre delarna innehåller ett stort utbud av tjänster och vår långa erfarenhet har gett oss bred kunskap inom grafisk produktion. Våra uppdrag och vår nyfikenhet har gjort att vi ligger i teknisk framkant. Vi lyssnar på dina önskemål, vi löser det åt dig och vi vägleder dig i den digitala världen. Tillsammans arbetar vi fram en tydlig struktur genom trycksaker, digital produktion och val av sociala medier.

Vi kan hjälpa dig med:

TRYCKSAKER

En trycksak kan vara alltifrån ett visitkort till en tjock årsredovisning. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig med att ta fram den grafiska designen, fylla trycksaken med bilder och foton och lämna den i rätt format till tryckeriet.

 • Grafisk formgivning
 • Originalproduktion
 • Böcker
 • Läromedel 
 • Broschyrer 
 • Kataloger
 • Rapporter
 • Årsredovisningar 
 • Hållbarhetsredovisningar
 • Kundtidningar
 • Manualer
 • Annonser
 • Posters
Ja, tack! Jag behöver hjälp med trycksaker

3D

3D-visualisering är ett begrepp för att ta fram bilder i 3D-program. Det innebär att modellera, ljussätta och rendera miljöer och objekt. Du vill kanske ha hjälp med presentera ett hus som ännu inte är byggt eller visa en pneumatisk rörelse inifrån ett objekt?

 

 • 3D-visualisering
 • 3D-grafik
 • Retusch

DIGITALT

I dag är det viktigt för företag med digital marknadsföring. Du behöver en sökordsoptimerad webbplats och synas på sociala medier. En del annonserar på andras webbplatser och en del behöver annonsera på Google. Hör av dig så hjälper vi dig.

 

 • Webbdesign
 • Banners
 • Sociala medier
 • SEO
 • Google Ads
 • Nyhetsbrev
 • Presentationer

FOTO

Behöver du produktbilder till en katalog eller kanske porträttfoto till din webbplats? 

 

 • Porträtt
 • Produktbilder 
 • Miljöbilder
 • Fotoretusch

KOMMUNIKATION

Kommunikation handlar bland annat om hur du förmedlar ditt budskap. Vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om visuell presentation, textinnehåll eller vilken strategi du vill använda dig av.

 

 • Copywriting
 • Informationstexter
 • Storytelling
 • Visuell identitet
 • Grafisk manual
 • Strategisk kommunikation
 • Marknadsföring

FILM & ANIMATION

Rörlig media blir allt viktigare för att synas i bruset. Kontakta oss om du exempelvis behöver en film om ditt företag eller ett rörligt förlopp som visar hur dina produkter fungerar.

 

 • Infographics
 • Film till sociala medier
 • Informationsfilmer
 • Företagspresentationer
 • Simuleringar

GRAFISK ORDBOK

Du kan din bransch och vi kan vår. Vi talar därför inte alltid samma språk. För att du ska förstå oss bättre får du här ordförklaringar på de tjänster vi erbjuder och några av de termer som vi i vår bransch använder. 

3D-grafik 

3D betyder tredimensionell och 3D-grafik är ett samlingsnamn på bilder, animeringar och miljöer som vi skapar i ett 3D-program.

3D-visualisering

Är en metod, en process för att ta fram 3D-grafik. Metoden innefattar modellering, ljussättning och rendering i ett 3D-program. 

Animering

En process där stillbilder på döda ting visas i snabb följd och ger en effekt av rörliga bilder. 

Banner

En reklamannons på webbsidor. Kan vara en stillbild eller en video och innehålla länkar.

Broschyr 

En broschyr är ett informationsmaterial som består av fler sidor än fyra och som sätts samman med klammer. Om materialet består av två sidor kallas det reklamblad eller flyer. Består det av fyra sidor kallas det för folder. Materialet kan vara både tryckt eller digitalt. 

Copywriting

Att skriva reklamtexter. En copywriter är en reklamskribent som tänker ut idéer och skriver reklamtexter för alla typer av media.

Fotoretuschering

Justering av ett foto. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

Företagspresentation

Olika former av samlad information om ett företag. Informationen kan presenteras i en video, som en Powerpoint, broschyr etcetera.

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning, grafisk design, innebär att kombinera text, bild, färg och form så att resultatet blir tydligt och tilltalande. 

Grafisk manual

En presentation och beskrivning av ett företags grafiska profil, exempelvis hur logotypen ska presenteras, vilka färger som ingår och vilka typsnitt som ska användas.

Grafisk profil

En grafisk profil består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och bilder. 

Google Ads

Googles verktyg för digital annonsering och marknadsföring. I Google Ads skapar vi de annonser som syns högst upp eller längst ner på Google.

Hållbarhetsredovisning

Ett sätt att berätta vad ditt företag har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. För större bolag är det lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Infographics, infografik

Visuell presentation av information i form av grafer, bilder och diagram. Ett sätt att förenkla komplex information och förtydliga för mottagaren.

Informationsmaterial

Tryckt eller digitalt material (faktablad, broschyrer, kataloger, videos m.m.) med information från ett företag, en myndighet eller en kommun. 

Marknadsföring

Aktiviteter för att synliggöra ett företag, myndighet eller kommun. En process för att skapa värde och bygga relation med kunder och mottagare.

Marknadsföringsmaterial

Olika produkter för att marknadsföra ditt företag. Det kan vara alltifrån visitkort och rollups till så kallade profilprodukter som kepsar med exempelvis logotyp, slogan och kontaktuppgifter.

Miljöbild

Foto eller 3D-grafik från en miljö, exempelvis kontorslandskap eller från en trädgård.

Nyhetsbrev

Ett digitalt nyhetsbrev är en typ av e-post med information till kunder, personal och leverantörer.

Originalproduktion

Att producera ett tryckfärdigt och kvalitetssäkrat grafiskt material.

Poster

En tryckt eller digital affisch. Kan fungera som reklam, ett sätt att presentera ett förlopp eller som företagspresentation.

Retusch

Justering av en bild. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

SEO

Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Att öka synligheten på Google. Det gör vi bland annat genom att sökORDsoptimera din webbplats.

Simulering

Med datorsimulering återskapar du en verklighet med syfte att förenkla för användaren. Det kan vara en film för att visa hur en maskin fungerar.

Sociala medier 

Webbplatser och appar där människor kan kommunicera digitalt med varandra, exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Storytelling

En typ av berättarteknik för att marknadsföra med en historia, en berättelse. Ett sätt att levandegöra en produkt, en tjänst eller ett företag.

Strategisk kommunikation

En organisations medvetna och planerade kommunikationsinsatser. Att ha en långsiktig plan och arbeta strategiskt med exempelvis målgruppsanalyser för att nå organisationens mål. 

Visuell identitet

Visuell identitet är ert företags personlighet som visar vem ni är och vart ni är på väg. Ert företags visuella identitet förmedlas genom visuell kommunikation.

Webbdesign

Grafisk utformning och uppbyggnad av en webbplats (hemsida).

hej svej

tio tips för tydligt och tilltalande informationsmaterial

Var så god! Vi bjuder på 10 kloka råd om hur du skapar informationsmaterial på allra bästa sätt.

 

Tack! Det vill jag gärna ha:

Vår utgivning

Tillsammans med författaren och konstnären Johan Frid har vi producerat tre böcker i bild och form. Böckerna är skrivna som läromedel med ett tydlig pedagogisk uttryck och ett stort antal kreativa övningar. De fungerar även utmärkt för privatpersoner som är intresserade av att lära sig mer om färg, form och att skapa bilder.

Förskola | Lågstadiet | Mellanstadiet

INTRO – SKAPA är en inspirerande bok i bild för elever från förskola till årskurs 6. Med ca 200 aktiva övningar kan eleverna arbeta självständigt eller tillsammans med kompisar. Boken innehåller bland annat kreativa och tydliga övningar, elevers upplevelser från konstutställningar och mängder med motiverande och färgstarka bilder.

Högstadiet | Gymnasiet | Högskolan

INTRO – BILD är ett läromedel i bild för högstadiet, gymnasieskolan och högskolan som tar upp grunderna i bildskapandet. Du lär dig bland annat teckna perspektiv, skapa skulpturer och digitala bilder. Här beskrivs även vad det innebär att kommunicera med bilder, t.ex. genom att komponera en bild på ett uttrycksfullt sätt.

Gymnasiet

INTRO-FORM är fullspäckad med stimulerande fakta, läckra bilder och nyskapande övningar i form och formgivning. Läs och lär om bland annat färg, form, rumskänsla, uttryck, stil, material och funktion. Boken riktar sig främst till gymnasieskolan.

TEXT BILD FORM

Vi kan text, bild och form och kan hjälpa dig med en grafisk helhetslösning med allt från copytexter till grafiska profiler och 3D-visualisering. Vår styrka är informationsmaterial i alla dess former.

TRYCKSAKER

En trycksak kan vara alltifrån ett visitkort till en tjock årsredovisning. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig med att ta fram den grafiska designen, fylla trycksaken med bilder och foton och lämna den i rätt format till tryckeriet. 

 

Grafisk formgivning

Originalproduktion

Böcker

Läromedel 

Broschyrer 

Kataloger

Rapporter

Årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar

Kundtidningar

Manualer

Annonser

Posters

DIGITALT

I dag är det viktigt för företag med digital marknadsföring. Du behöver en sökordsoptimerad webbplats och synas på sociala medier. En del annonserar på andras webbplatser och en del behöver annonsera på Google. Hör av dig så hjälper vi dig.

 

Webbdesign

Banners

Sociala medier

SEO

Google Ads

Nyhetsbrev

Presentationer

KOMMUNIKATION

Kommunikation handlar bland annat om hur du förmedlar ditt budskap. Vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om visuell presentation, textinnehåll eller vilken strategi du vill använda dig av.

 

Copywriting

Informationstexter

Storytelling

Visuell identitet

Grafisk manual

Strategisk kommunikation

Marknadsföring

3D

3D-visualisering är ett begrepp för att ta fram bilder i 3D-program. Det innebär att modellera, ljussätta och rendera miljöer och objekt. Du vill kanske ha hjälp med presentera ett hus som ännu inte är byggt eller visa en pneumatisk rörelse inifrån ett objekt? 

 

3D-visualisering

3D-grafik

Retusch

FOTO

Behöver du porträtt till din webbplats? Eller produktfoto till en katalog? Hör av dig till oss.

 

Porträtt

Produktbilder 

Miljöbilder

Fotoretuschering

FILM & ANIMATION

Rörlig media blir allt viktigare för att synas i bruset. Kontakta oss om du exempelvis behöver en film om ditt företag eller ett rörligt förlopp som visar hur dina produkter fungerar.

 

Infographics

Film till sociala medier

Informationsfilmer

Företagspresentationer

Simuleringar

TEXT BILD FORM

Vi kan text, bild och form och kan hjälpa dig med en grafisk helhetslösning med allt från copytexter till grafiska profiler och 3D-visualisering. Vår styrka är informationsmaterial i alla dess former.

TRYCKSAKER

En trycksak kan vara alltifrån ett visitkort till en tjock årsredovisning. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig med att ta fram den grafiska designen, fylla trycksaken med bilder och foton och lämna den i rätt format till tryckeriet. 

 

Grafisk formgivning

Originalproduktion

Böcker

Läromedel 

Broschyrer 

Kataloger

Rapporter

Årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar

Kundtidningar

Manualer

Annonser

Posters

DIGITALT

I dag är det viktigt för företag med digital marknadsföring. Du behöver en sökordsoptimerad webbplats och synas på sociala medier. En del annonserar på andras webbplatser och en del behöver annonsera på Google. Hör av dig så hjälper vi dig.

 

Webbdesign

Banners

Sociala medier

SEO

Google Ads

Nyhetsbrev

Presentationer

KOMMUNIKATION

Kommunikation handlar bland annat om hur du förmedlar ditt budskap. Vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om visuell presentation, textinnehåll eller vilken strategi du vill använda dig av.

 

Copywriting

Informationstexter

Storytelling

Visuell identitet

Grafisk manual

Strategisk kommunikation

Marknadsföring

3D

3D-visualisering är ett begrepp för att ta fram bilder i 3D-program. Det innebär att modellera, ljussätta och rendera miljöer och objekt. Du vill kanske ha hjälp med presentera ett hus som ännu inte är byggt eller visa en pneumatisk rörelse inifrån ett objekt? 

 

3D-visualisering

3D-grafik

Retusch

FOTO

Behöver du porträtt till din webbplats? Eller produktfoto till en katalog? Hör av dig till oss.

 

Porträtt

Produktbilder 

Miljöbilder

Fotoretuschering

FILM & ANIMATION

Rörlig media blir allt viktigare för att synas i bruset. Kontakta oss om du exempelvis behöver en film om ditt företag eller ett rörligt förlopp som visar hur dina produkter fungerar.

 

Infographics

Film till sociala medier

Informationsfilmer

Företagspresentationer

Simuleringar

TEXT BILD FORM

Vi kan text, bild och form och kan hjälpa dig med en grafisk helhetslösning med allt från copytexter till grafiska profiler och 3D-visualisering. Vår styrka är informationsmaterial i alla dess former.

TRYCKSAKER

En trycksak kan vara alltifrån ett visitkort till en tjock årsredovisning. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig med att ta fram den grafiska designen, fylla trycksaken med bilder och foton och lämna den i rätt format till tryckeriet. 

 

Grafisk formgivning

Originalproduktion

Böcker

Läromedel 

Broschyrer 

Kataloger

Rapporter

Årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar

Kundtidningar

Manualer

Annonser

Posters

DIGITALT

I dag är det viktigt för företag med digital marknadsföring. Du behöver en sökordsoptimerad webbplats och synas på sociala medier. En del annonserar på andras webbplatser och en del behöver annonsera på Google. Hör av dig så hjälper vi dig.

 

Webbdesign

Banners

Sociala medier

SEO

Google Ads

Nyhetsbrev

Presentationer

KOMMUNIKATION

Kommunikation handlar bland annat om hur du förmedlar ditt budskap. Vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om visuell presentation, textinnehåll eller vilken strategi du vill använda dig av.

 

Copywriting

Informationstexter

Storytelling

Visuell identitet

Grafisk manual

Strategisk kommunikation

Marknadsföring

3D

3D-visualisering är ett begrepp för att ta fram bilder i 3D-program. Det innebär att modellera, ljussätta och rendera miljöer och objekt. Du vill kanske ha hjälp med presentera ett hus som ännu inte är byggt eller visa en pneumatisk rörelse inifrån ett objekt? 

 

3D-visualisering

3D-grafik

Retusch

FOTO

Behöver du porträtt till din webbplats? Eller produktfoto till en katalog? Hör av dig till oss.

 

Porträtt

Produktbilder 

Miljöbilder

Fotoretuschering

FILM & ANIMATION

Rörlig media blir allt viktigare för att synas i bruset. Kontakta oss om du exempelvis behöver en film om ditt företag eller ett rörligt förlopp som visar hur dina produkter fungerar.

 

Infographics

Film till sociala medier

Informationsfilmer

Företagspresentationer

Simuleringar

TEXT BILD FORM

Vi kan text, bild och form och kan hjälpa dig med en grafisk helhetslösning med allt från copytexter till grafiska profiler och 3D-visualisering. Vår styrka är informationsmaterial i alla dess former.

TRYCKSAKER

En trycksak kan vara alltifrån ett visitkort till en tjock årsredovisning. Vad du än behöver kan vi hjälpa dig med att ta fram den grafiska designen, fylla trycksaken med bilder och foton och lämna den i rätt format till tryckeriet. 

 

Grafisk formgivning

Originalproduktion

Böcker

Läromedel 

Broschyrer 

Kataloger

Rapporter

Årsredovisningar 

Hållbarhetsredovisningar

Kundtidningar

Manualer

Annonser

Posters

DIGITALT

I dag är det viktigt för företag med digital marknadsföring. Du behöver en sökordsoptimerad webbplats och synas på sociala medier. En del annonserar på andras webbplatser och en del behöver annonsera på Google. Hör av dig så hjälper vi dig.

 

Webbdesign

Banners

Sociala medier

SEO

Google Ads

Nyhetsbrev

Presentationer

KOMMUNIKATION

Kommunikation handlar bland annat om hur du förmedlar ditt budskap. Vi kan hjälpa dig oavsett om det handlar om visuell presentation, textinnehåll eller vilken strategi du vill använda dig av.

 

Copywriting

Informationstexter

Storytelling

Visuell identitet

Grafisk manual

Strategisk kommunikation

Marknadsföring

3D

3D-visualisering är ett begrepp för att ta fram bilder i 3D-program. Det innebär att modellera, ljussätta och rendera miljöer och objekt. Du vill kanske ha hjälp med presentera ett hus som ännu inte är byggt eller visa en pneumatisk rörelse inifrån ett objekt? 

 

3D-visualisering

3D-grafik

Retusch

FOTO

Behöver du porträtt till din webbplats? Eller produktfoto till en katalog? Hör av dig till oss.

 

Porträtt

Produktbilder 

Miljöbilder

Fotoretuschering

FILM & ANIMATION

Rörlig media blir allt viktigare för att synas i bruset. Kontakta oss om du exempelvis behöver en film om ditt företag eller ett rörligt förlopp som visar hur dina produkter fungerar.

 

Infographics

Film till sociala medier

Informationsfilmer

Företagspresentationer

Simuleringar

GRAFISK ORDBOK

Du kan din bransch och vi kan vår. Vi talar därför inte alltid samma språk. För att du ska förstå oss bättre får du här ordförklaringar på de tjänster vi erbjuder och några av de termer som vi i vår bransch använder. 

3D-grafik 

3D betyder tredimensionell och 3D-grafik är ett samlingsnamn på bilder, animeringar och miljöer som vi skapar i ett 3D-program.

3D-visualisering

Är en metod, en process för att ta fram 3D-grafik. Metoden innefattar modellering, ljussättning och rendering i ett 3D-program. 

Animering

En process där stillbilder på döda ting visas i snabb följd och ger en effekt av rörliga bilder. 

Banner

En reklamannons på webbsidor. Kan vara en stillbild eller en video och innehålla länkar.

Broschyr 

En broschyr är ett informationsmaterial som består av fler sidor än fyra och som sätts samman med klammer. Om materialet består av två sidor kallas det reklamblad eller flyer. Består det av fyra sidor kallas det för folder. Materialet kan vara både tryckt eller digitalt. 

Copywriting

Att skriva reklamtexter. En copywriter är en reklamskribent som tänker ut idéer och skriver reklamtexter för alla typer av media.

Fotoretuschering

Justering av ett foto. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

Företagspresentation

Olika former av samlad information om ett företag. Informationen kan presenteras i en video, som en Powerpoint, broschyr etcetera.

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning, grafisk design, innebär att kombinera text, bild, färg och form så att resultatet blir tydligt och tilltalande. 

Grafisk manual

En presentation och beskrivning av ett företags grafiska profil, exempelvis hur logotypen ska presenteras, vilka färger som ingår och vilka typsnitt som ska användas.

Grafisk profil

En grafisk profil består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och bilder. 

Google Ads

Googles verktyg för digital annonsering och marknadsföring. I Google Ads skapar vi de annonser som syns högst upp eller längst ner på Google.

Hållbarhetsredovisning

Ett sätt att berätta vad ditt företag har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. För större bolag är det lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Infographics, infografik

Visuell presentation av information i form av grafer, bilder och diagram. Ett sätt att förenkla komplex information och förtydliga för mottagaren.

Informationsmaterial

Tryckt eller digitalt material (faktablad, broschyrer, kataloger, videos m.m.) med information från ett företag, en myndighet eller en kommun. 

Marknadsföring

Aktiviteter för att synliggöra ett företag, myndighet eller kommun. En process för att skapa värde och bygga relation med kunder och mottagare.

Marknadsföringsmaterial

Olika produkter för att marknadsföra ditt företag. Det kan vara alltifrån visitkort och rollups till så kallade profilprodukter som kepsar med exempelvis logotyp, slogan och kontaktuppgifter.

Miljöbild

Foto eller 3D-grafik från en miljö, exempelvis kontorslandskap eller från en trädgård.

Nyhetsbrev

Ett digitalt nyhetsbrev är en typ av e-post med information till kunder, personal och leverantörer.

Originalproduktion

Att producera ett tryckfärdigt och kvalitetssäkrat grafiskt material.

Poster

En tryckt eller digital affisch. Kan fungera som reklam, ett sätt att presentera ett förlopp eller som företagspresentation.

Retusch

Justering av en bild. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

SEO

Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Att öka synligheten på Google. Det gör vi bland annat genom att sökORDsoptimera din webbplats.

Simulering

Med datorsimulering återskapar du en verklighet med syfte att förenkla för användaren. Det kan vara en film för att visa hur en maskin fungerar.

Sociala medier 

Webbplatser och appar där människor kan kommunicera digitalt med varandra, exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Storytelling

En typ av berättarteknik för att marknadsföra med en historia, en berättelse. Ett sätt att levandegöra en produkt, en tjänst eller ett företag.

Strategisk kommunikation

En organisations medvetna och planerade kommunikationsinsatser. Att ha en långsiktig plan och arbeta strategiskt med exempelvis målgruppsanalyser för att nå organisationens mål. 

Visuell identitet

Visuell identitet är ert företags personlighet som visar vem ni är och vart ni är på väg. Ert företags visuella identitet förmedlas genom visuell kommunikation.

Webbdesign

Grafisk utformning och uppbyggnad av en webbplats (hemsida).

GRAFISK ORDBOK

Du kan din bransch och vi kan vår. Vi talar därför inte alltid samma språk. För att du ska förstå oss bättre får du ordförklaringar på de tjänster vi erbjuder och några av de termer som vi i vår bransch använder. 

3D-grafik 

3D betyder tredimensionell och 3D-grafik är ett samlingsnamn på bilder, animeringar och miljöer som vi skapar i ett 3D-program.

3D-visualisering

Är en metod, en process för att ta fram 3D-grafik. Metoden innefattar modellering, ljussättning och rendering i ett 3D-program. 

Animering

En process där stillbilder på döda ting visas i snabb följd och ger en effekt av rörliga bilder. 

Banner

En reklamannons på webbsidor. Kan vara en stillbild eller en video och innehålla länkar.

Broschyr 

En broschyr är ett informationsmaterial som består av fler sidor än fyra och som sätts samman med klammer. Om materialet består av två sidor kallas det reklamblad eller flyer. Består det av fyra sidor kallas det för folder. Materialet kan vara både tryckt eller digitalt. 

Copywriting

Att skriva reklamtexter. En copywriter är en reklamskribent som tänker ut idéer och skriver reklamtexter för alla typer av media.

Fotoretuschering

Justering av ett foto. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

Företagspresentation

Olika former av samlad information om ett företag. Informationen kan presenteras i en video, som en Powerpoint, broschyr etcetera.

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning, grafisk design, innebär att kombinera text, bild, färg och form så att resultatet blir tydligt och tilltalande. 

Grafisk manual

En presentation och beskrivning av ett företags grafiska profil, exempelvis hur logotypen ska presenteras, vilka färger som ingår och vilka typsnitt som ska användas.

Grafisk profil

En grafisk profil består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och bilder. 

Google Ads

Googles verktyg för digital annonsering och marknadsföring. I Google Ads skapar vi de annonser som syns högst upp eller längst ner på Google.

Hållbarhetsredovisning

Ett sätt att berätta vad ditt företag har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. För större bolag är det lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Infographics, infografik

Visuell presentation av information i form av grafer, bilder och diagram. Ett sätt att förenkla komplex information och förtydliga för mottagaren.

Informationsmaterial

Tryckt eller digitalt material (faktablad, broschyrer, kataloger, videos m.m.) med information från ett företag, en myndighet eller en kommun. 

Marknadsföring

Aktiviteter för att synliggöra ett företag, myndighet eller kommun. En process för att skapa värde och bygga relation med kunder och mottagare.

Marknadsföringsmaterial

Olika produkter för att marknadsföra ditt företag. Det kan vara alltifrån visitkort och rollups till så kallade profilprodukter som kepsar med exempelvis logotyp, slogan och kontaktuppgifter.

Miljöbild

Foto eller 3D-grafik från en miljö, exempelvis kontorslandskap eller från en trädgård.

Nyhetsbrev

Ett digitalt nyhetsbrev är en typ av e-post med information till kunder, personal och leverantörer.

Originalproduktion

Att producera ett tryckfärdigt och kvalitetssäkrat grafiskt material.

Poster

En tryckt eller digital affisch. Kan fungera som reklam, ett sätt att presentera ett förlopp eller som företagspresentation.

Retusch

Justering av en bild. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

SEO

Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Att öka synligheten på Google. Det gör vi bland annat genom att sökORDsoptimera din webbplats.

Simulering

Med datorsimulering återskapar du en verklighet med syfte att förenkla för användaren. Det kan vara en film för att visa hur en maskin fungerar.

Sociala medier 

Webbplatser och appar där människor kan kommunicera digitalt med varandra, exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Storytelling

En typ av berättarteknik för att marknadsföra med en historia, en berättelse. Ett sätt att levandegöra en produkt, en tjänst eller ett företag.

Strategisk kommunikation

En organisations medvetna och planerade kommunikationsinsatser. Att ha en långsiktig plan och arbeta strategiskt med exempelvis målgruppsanalyser för att nå organisationens mål. 

Visuell identitet

Visuell identitet är ert företags personlighet som visar vem ni är och vart ni är på väg. Ert företags visuella identitet förmedlas genom visuell kommunikation.

Webbdesign

Grafisk utformning och uppbyggnad av en webbplats (hemsida).

GRAFISK ORDBOK

Du kan din bransch och vi kan vår. Vi talar därför inte alltid samma språk. För att du ska förstå oss bättre får du ordförklaringar på de tjänster vi erbjuder och några av de termer som vi i vår bransch använder. 

3D-grafik 

3D betyder tredimensionell och 3D-grafik är ett samlingsnamn på bilder, animeringar och miljöer som vi skapar i ett 3D-program.

3D-visualisering

Är en metod, en process för att ta fram 3D-grafik. Metoden innefattar modellering, ljussättning och rendering i ett 3D-program. 

Animering

En process där stillbilder på döda ting visas i snabb följd och ger en effekt av rörliga bilder. 

Banner

En reklamannons på webbsidor. Kan vara en stillbild eller en video och innehålla länkar.

Broschyr 

En broschyr är ett informationsmaterial som består av fler sidor än fyra och som sätts samman med klammer. Om materialet består av två sidor kallas det reklamblad eller flyer. Består det av fyra sidor kallas det för folder. Materialet kan vara både tryckt eller digitalt. 

Copywriting

Att skriva reklamtexter. En copywriter är en reklamskribent som tänker ut idéer och skriver reklamtexter för alla typer av media.

Fotoretuschering

Justering av ett foto. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

Företagspresentation

Olika former av samlad information om ett företag. Informationen kan presenteras i en video, som en Powerpoint, broschyr etcetera.

Grafisk formgivning

Grafisk formgivning, grafisk design, innebär att kombinera text, bild, färg och form så att resultatet blir tydligt och tilltalande. 

Grafisk manual

En presentation och beskrivning av ett företags grafiska profil, exempelvis hur logotypen ska presenteras, vilka färger som ingår och vilka typsnitt som ska användas.

Grafisk profil

En grafisk profil består bland annat av logotyp, färger, typsnitt och bilder. 

Google Ads

Googles verktyg för digital annonsering och marknadsföring. I Google Ads skapar vi de annonser som syns högst upp eller längst ner på Google.

Hållbarhetsredovisning

Ett sätt att berätta vad ditt företag har uppnått i ert arbete för en långsiktig och hållbar utveckling. För större bolag är det lag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Infographics, infografik

Visuell presentation av information i form av grafer, bilder och diagram. Ett sätt att förenkla komplex information och förtydliga för mottagaren.

Informationsmaterial

Tryckt eller digitalt material (faktablad, broschyrer, kataloger, videos m.m.) med information från ett företag, en myndighet eller en kommun. 

Marknadsföring

Aktiviteter för att synliggöra ett företag, myndighet eller kommun. En process för att skapa värde och bygga relation med kunder och mottagare.

Marknadsföringsmaterial

Olika produkter för att marknadsföra ditt företag. Det kan vara alltifrån visitkort och rollups till så kallade profilprodukter som kepsar med exempelvis logotyp, slogan och kontaktuppgifter.

Miljöbild

Foto eller 3D-grafik från en miljö, exempelvis kontorslandskap eller från en trädgård.

Nyhetsbrev

Ett digitalt nyhetsbrev är en typ av e-post med information till kunder, personal och leverantörer.

Originalproduktion

Att producera ett tryckfärdigt och kvalitetssäkrat grafiskt material.

Poster

En tryckt eller digital affisch. Kan fungera som reklam, ett sätt att presentera ett förlopp eller som företagspresentation.

Retusch

Justering av en bild. Allt från att sudda bort små dammkorn till att öka skärpa och justera färgbalans. 

SEO

Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Att öka synligheten på Google. Det gör vi bland annat genom att sökORDsoptimera din webbplats.

Simulering

Med datorsimulering återskapar du en verklighet med syfte att förenkla för användaren. Det kan vara en film för att visa hur en maskin fungerar.

Sociala medier 

Webbplatser och appar där människor kan kommunicera digitalt med varandra, exempelvis Facebook, Instagram och Twitter.

Storytelling

En typ av berättarteknik för att marknadsföra med en historia, en berättelse. Ett sätt att levandegöra en produkt, en tjänst eller ett företag.

Strategisk kommunikation

En organisations medvetna och planerade kommunikationsinsatser. Att ha en långsiktig plan och arbeta strategiskt med exempelvis målgruppsanalyser för att nå organisationens mål. 

Visuell identitet

Visuell identitet är ert företags personlighet som visar vem ni är och vart ni är på väg. Ert företags visuella identitet förmedlas genom visuell kommunikation.

Webbdesign

Grafisk utformning och uppbyggnad av en webbplats (hemsida).

10 TIPS

grafisk_profil_uppslag_vinjett_3d-illustration_leanway_didacta

Var så god! Vi bjuder på 10 kloka råd om hur du skapar informationsmaterial på allra bästa sätt. 

LÄR DIG GÖRA TYDLIGT OCH TILLTALANDE INFORMATIONSMATERIAL

Ja tack! Jag vill gärna ladda ner ert häfte.

Lär dig göra informationsmaterial…

Ja, tack! Jag vill gärna ladda ner ert häfte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

DIDACTA AB • Produktionsbyrå• Stora Nygatan 38 • 211 37 Malmö

symboldidacta_hd

DIDACTA AB • Produktionsbyrå

Stora Nygatan 38

211 37 Malmö